Personvernerklæring

Personvernerklæringa for denne informasjonssida er ein del av Fylkesatlas si personvernerklæring.

Fylkesatlas personvernerklæring - nynorsk

Fylkesatlas personvernerklæring - bokmål

Fylkesatlas privacy policy - english

 

Det er berre i samband med abonnering på nyhende at det vert lagra personopplysningar knytt til denne informasjonssida.