Nytt etter oppgradering

Etter oppgraderinga onsdag 15. november er vegen til tabell, metadata med meir endra i trestrukturen for temadata. Du kan også laste opp raster bilder.

No må du gå inn på dei tre prikkane bak kvart tema for å få fram meny der du kan velje tabell, metadata og instillingar.

Liste i trestruktur for kartdata og popup-meny for meir informasjon.
Nytt symbol til metadata med meir i fylkesatlas.

Tidlegare såg det slik ut:

Liste i trestruktur for kartdata med knappar til metadata, tabell og filter.
Gamle symbol for metadata med meir i fylkesatlas.

Under 'Mine data' (Kofferten) kan du no laste opp raster på din brukar.

Kart med opplasta raster bilete. Høgremeny der du kan laste opp raster.
Døme på opplasta raster.

 

Meny/skjema for opplasting av raster.
Meny for opplasting av raster.

Du må ha med ei world-fil for at rasterbilde skal plassere seg på rett plass i kartet.

Publisert 15.11.2023

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål