Vegbilder i Fylkesatlas

No har me kobla oss opp mot Statens vegvesen si løysing for å vise vegbilder i Fylkesatlas. Vegvesenet og fylkeskommunen tek årleg bilder av store delar av det norske vegnettet.

Fylkeshuset på Hermansverk
Fylkeshuset på Hermansverk

Under Samferdsel ligg no Vegbilder for 2020 og 2021 tilgjengeleg. Merk at du må zoome ganske langt inn i kartet før du får fram prikkane langs vegen som viser kvar det er tatt bilete. Trykk på ein slik prikk og trykk på kamera i treff boksen for å starte fagsystemet Vegbilder der du kan sjå på bileta og 'køyre' langs vegen.

Trykk på kamera i treffboks for å komme til Vegbilder
Trykk på kamera i treffboks for å komme til Vegbilder
Borgund
Borgund
Nordhordlandsbrua
Nordhordlandsbrua
Lærdalstunnelen
Lærdalstunnelen
Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen
Publisert 23.02.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål