Nedetid 21-23 april

Fylkesatlas vil vera utilgjengeleg frå fredag 21 april kl. 16:00 og store delar av helga. Fylkesatlas vil vera tilgjengeleg igjen seinast måndag 24 april kl. 08:00.

Dette skuldast moderniseringsarbeid som skjer på datasenteret vårt.

Takk for tålmodet.

Publisert 17.04.2023