Nedetid torsdag 23. juni

Torsdag 23. juni er ikkje Fylkesatlas tilgjengeleg då vi skal over på ny og raskare server.

Gult skilt med symbolet trekant med utropsteikn og teksten arbeid pågår.

Fredag 24. juni er Fylkesatlas på plass igjen og då skal søk, klikk i kart og fleire andre funksjonar vere raskare enn på den gamle serveren.

Meld frå dersom det er noko som ikkje fungerer på den nye serveren frå og med fredag 24 juni.

Publisert 15.06.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål