Vegbilder i Fylkesatlas

No har me kobla oss opp mot Statens vegvesen si løysing for å vise vegbilder i Fylkesatlas. Vegvesenet og fylkeskommunen tek årleg bilete av store delar av det norske vegnettet.

Statens vegvesen logo, søkefelt, nedtrekksmeny med val av år, kartvindu med utsnitt av vegen med piler som viser kjøreretning, foto av veg og hus på same stad som kartutsnittet.
Fylkeshuset på Hermansverk

Under Samferdsel ligg no Vegbilder for 2020 og 2021 tilgjengeleg. Merk at du må zoome ganske langt inn i kartet før du får fram prikkane langs vegen som viser kvar det er tatt bilete. Trykk på ein slik prikk og trykk på kamera i treff boksen for å starte fagsystemet Vegbilder der du kan sjå på bileta og 'køyre' langs vegen.

Klikk i kart treffboks med koodinat, høgde over havet, stadnamn, adresse, matrikkeladresse, treff på kartlag med lenke til treffet; Vegbilder 2021 (WMS) med klikkbar kameraknapp som er utheva, verktøyline; google streetview, yr.no, sol opp og ned, høgdeprofil, måle areal, nødhjelpsplakat, sette punkt navigasjon, måle linje.
Trykk på kamera i treffboks for å komme til Vegbilder. Foto: Fylkesatlas.
Statens vegvesen logo, søkefelt, nedtrekksmeny med val av år, kartvindu med utsnitt av vegen med piler som viser kjøreretning, foto av veg og Borgund stavkykje på same stad som kartutsnittet.
Borgund Foto: Vegbilder frå Statens Vegvesen.
Statens vegvesen logo, søkefelt, nedtrekksmeny med val av år, kartvindu med utsnitt av vegen med piler som viser kjøreretning, foto av veg og bru på same stad som kartutsnittet.
Norhordalandsbrua Foto: Vegbilder frå Statens Vegvesen.
Statens vegvesen logo, søkefelt, nedtrekksmeny med val av år, kartvindu med utsnitt av vegen med piler som viser kjøreretning, foto av veg og inni tunnel på same stad som kartutsnittet.
Lærdalstunnelen Foto: Vegbilder frå Statens Vegvesen.
Statens vegvesen logo, søkefelt, nedtrekksmeny med val av år, kartvindu med utsnitt av vegen med piler som viser kjøreretning, foto av veg og hus på same stad som kartutsnittet.
Bryggen i Bergen Foto: Vegbilder frå Statens Vegvesen.
Publisert 23.02.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål