Tema fungerer ikkje

Det er diverre fleire tema som ikkje fungerer i Fylkesatlas no då fleire tenester hjå våre leverandørar er nede.

Eit døme er Fiskeridirektoratet si teneste Ygdrasil der vi henter fleire tema frå. Vi veit ikkje når desse tenestene kjem opp igjen, men håper at det ikkje tar så veldig lang tid.

Publisert 15.12.2021

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål