Tregt Fylkesatlas

Vi beklagar at Fylkesatlas er tregt for tida. Dagens server klarer diverre ikkje alt vi ber den om. Vi skal bytte til ny server, men det vil ta tid.

Vi må få på plass ein ny server og erstatte dagens indekseringsmotor for å betre mellom anna søkefunksjonen. Vi er i dialog med leverandør og STAF om dette, men det vil diverre ta litt tid. Vi er nok ikkje klar med ny server før utpå nyåret. Vi beklagar dette.

Publisert 20.10.2021

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål