Nylansering av Fylkesatlas

Fylkesatlas vart til i 2004 og har etterkvart fått svært mykje innhald. No har vi endra inndelinga på kategoriane og flytta på tema slik at det skal bli lettare og finne fram.

Vi prøver no å følgje inndelinga som Kartverket har på si samleside for kartdata: geonorge.no Dette gjer vi for å bruke mest mogleg samme namn og inndeling som resten av Noreg. Vi har også endra på namn på nokre tema for å gjere dei meir forståelege. Døme: 'DOK VANN FKB VANN' heiter no 'Elv,bekk og innsjø (DOK). DOK = Det offentlege kartgrunnlaget

Dette betyr at du kanskje må leite litt for å finne igjen 'dine' tema, men fortvil ikkje. Vi legg no opp til at du skal kunne søke på namn på tema i søkefeltet. Dette er ikkje heilt på plass endå, men det kjem.

Endre søk
Endre søk
Søketreff
Søketreff

Dersom du hadde bokmerker i Fylkesatlas der du har valgt tema så vil ikkje desse fungere lenger og du må lage dei pånytt.

Bokmerke for marine naturtypar, Fedje
Bokmerke for marine naturtypar, Fedje

Dei som har laga embedded kart i iframe og lagt ut på nettsider må kanskje også oppdatere desse.

Fylkesatlas som embedded kart i iframe hjå Statsforvaltaren i Vestland
Fylkesatlas som embedded kart i iframe hjå Statsforvaltaren i Vestland

Vi beklagar at de må finne ut av innhaldet i Fylkesatlas på nytt, men vi håper dette vert ryddigare og lettare og finne fram i frå no av.

 

 

Publisert 01.10.2021

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål