Norge i bilder - historiske ortofoto

No kan du igjen sjå historiske ortofoto i Fylkesatlas!

Flyfoto i svartkvitt frå Sogndal
Historisk ortofoto frå Sogndal

Takk for tilbakemeldingane om problema med å sjå historiske ortofoto i Fylkesatlas - det er til god hjelp for oss.

Du finn historiske ortofoto ved å trykke på symbolet i øvre høgre hjørne på 'Norge i bilder'-knappen for bakgrunnskart.

Thumbnail for Norge i bilder med flyfoto og knapp for historiske ortofoto.

Då får du ei liste med år du kan velje mellom:

Liste frå Norge i bilder med ulike historiske prosjekt i Luster kommune.

Hugs å ta vekk krysset før du byter til eit anna bakgrunnskart. Til dømes 'Topografisk bakgrunnskart'.

Historisk flyfoto i svartkvitt frå Gaupne på 60-talet. Meny frå bakgrunnskart knapp som viser ulike tilgjengelege år.
Publisert 03.03.2021

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål