Bakgrunnskart

Vi har no lagt til tre bakgrunnskart frå Geodata som du kan bruke ved feilmelding i bakgrunnskartet.

Fleire bakgrunnskart å velje mellom
Fleire bakgrunnskart å velje mellom

Det hender at Fylkesatlas strever med å syne bakgrunnskart frå Kartverket, til dømes data frå Norge i bilder. Vi har difor lagt til tre nye alternative bakgrunnskart frå ein annan leverandør; Geodata.

Dei nye bakgrunnskarta finn du ved å trykke på 'Bakgrunnskart' knappen og bla heilt til høgre. Dei heiter; 'Basiskart', 'Gråtonekart' og 'Bilder'.

Publisert 02.01.2021

Kontakt oss

Abebe Girmay Adera
Rådgjevar - GIS,Kart,Vann,Energi og Miljø
Vestland fylkeskommune

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål