WMS/WFS

Web Map Service og Web Map Features

Nettside med xml tekst for fylkesatlas si wms-teneste.
Utdrag frå GetCapabilities for fylkesatlas

WMS-adresse:

https://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS-adresse:

https://kart.fylkesatlas.no/wfs.ashx?service=WFS&request=GetCapabilities

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål