WMS/WFS

Web Map Service og Web Map Features

Utdrag frå GetCapabilities for fylkesatlas
Utdrag frå GetCapabilities for fylkesatlas

WMS-adresse:

https://kart.fylkesatlas.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS-adresse:

https://kart.fylkesatlas.no/wfs.ashx?service=WFS&request=GetCapabilities

Kontakt oss

Abebe Girmay Adera
Rådgjevar - GIS,Kart,Vann,Energi og Miljø
Vestland fylkeskommune

Max Koller
Rådgjevar
Vestland fylkeskommune

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål