Synlege temalag - endre teiknerekkefølgje

Det er mogleg å endre teiknerekkefølgjen på dei tema du har slått på i Fylkesatlas.

Når du ser på oversikta over 'Alle temalag' kan du slå av og på tema. På toppen av lista kan du bytte til ei fane: 'Synlege temalag'. I denne fana kan du fjerne tema og du kan flytte dei. Ta tak i eit namn med venstreklikk og hald og dra for å flytte den.

Det er best med flate tema i botn, så linje tema også punkt på toppen.

Døme under viser:

Bakgrunnskart: Enkelt kommunekart
Flate: Landskapsregioner under kategorien 'Landskap'
Linje: Tur- og friluftsruter (DOK) under kategorien 'Friluftsliv'
Punkt: Dagsturhytter under kategorien 'Friluftsliv'

Biletet viser eit kart med flate, linje og punkt karttema i feil rekkefølgje.
Biletet viser eit kart med flate, linje og punkt karttema i feil rekkefølgje.
Biletet viser eit kart med flate, linje, og punkt karttema i rett rekkefølgje.
Biletet viser eit kart med flate, linje, og punkt karttema i rett rekkefølgje.
Publisert 26.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål