SØK

I Fylkesatlas kan du søke etter adresser, kartinnhald, temalag, stadnamn og gards- og bruksnummer.

For å endre eller justere SØK i Fylkesatlas så må du trykke på den vetle pila attmed lupa. Då kan du byte til å søke på gards- og bruksnummer eller snevre inn det vanlege søket.

Søkefelt i Fylkesatlas og søkekjeldene adresse, kartinnhald, temalag, stadnamn og eigedomar etter gnr/bnr
Bilete syner ulike typar søk i Fylkesatlas Foto: Fylkesatlas.

Når du søker etter temalag er det mogleg å skru det på frå trefflista i søket.

Søketreff for flaum; flaumsone 10 år med fleire
Bilete viser søketreff for temalag i Fylkesatlas Foto: Fylkesatlas.
Publisert 13.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål