SØK

I Fylkesatlas kan du søke etter adresser, kartinnhald, temalag, stadnamn og gards- og bruksnummer.

For å endre eller justere SØK i Fylkesatlas så må du trykke på den vetle pila attmed lupa. Då kan du byte til å søke på gards- og bruksnummer eller snevre inn det vanlege søket.

Bilete syner ulike typar søk i Fylkesatlas
Bilete syner ulike typar søk i Fylkesatlas

Når du søker etter temalag er det mogleg å skru det på frå trefflista i søket.

Bilete viser søketreff for temalag i Fylkesatlas
Bilete viser søketreff for temalag i Fylkesatlas
Publisert 13.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål