Norge i bilder - flyfoto

Bakgrunnskartet Norge i bilder vil alltid vise det nyaste og beste bilete som standard. Det er mogleg å sjå flyfoto og satelittfoto frå andre år.

Når du skal bytte flyfoto/satelittbilde går du til knappen for Norge i bilder. I øvre høgre hjørne er det eit symbol med tre strekar du kan trykke på og få fram lista over tilgjengelege år.

Bakgrunnsknapp, Norge i bilder knapp, øvre høgre hjørne på knapp er ein ny knapp der ein kan vele ulike år for flyfoto.
Bilete viser Norge i bilder knappen med nedtrekksliste for ulike foto år. Foto: Fylkesatlas.

MERK: Du kan berre ha eit år på om gangen. Det er viktig å skru dette av igjen når du skal ta fram eit anna bakgrunnskart elles så blir flytoto for det året du valde i det området du var ståande på.

Her kjem døme på flyfoto frå ulike år for Leirvik på Stord.

Historisk flyfoto i svartkvitt frå 1969 over Leirvik på Stord.
Bilete viser historisk flyfoto frå 1969 over Leirvik på Stord. Foto: Fylkesatlas.
Historisk flyfoto i svartkvitt frå 1997 over Leirvik på Stord.
BIlete viser Leirvik på Stord frå 1997. Foto: Fylkesatlas.
Historisk flyfoto i svartkvitt frå 2003 over Leirvik på Stord.
Bilete viser flyfoto for Leirvik på Stord for 2003. Foto: Fylkesatlas.
Historisk flyfoto i svartkvitt frå 2021 over Leirvik på Stord.
Bilete viser flyfoto for Leirvik på Stord frå 2021. Foto: Fylkesatlas.
Publisert 18.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål