Norge i bilder - flyfoto

Bakgrunnskartet Norge i bilder vil alltid vise det nyaste og beste bilete som standard. Det er mogleg å sjå flyfoto og satelittfoto frå andre år.

Når du skal bytte flyfoto/satelittbilde går du til knappen for Norge i bilder. I øvre høgre hjørne er det eit symbol med tre strekar du kan trykke på og få fram lista over tilgjengelege år.

Biletet viser Norge i bilder knappen med nedtrekksliste for ulike foto år.
Biletet viser Norge i bilder knappen med nedtrekksliste for ulike foto år.

MERK: Du kan berre ha eit år på om gangen. Det er viktig å skru dette av igjen når du skal ta fram eit anna bakgrunnskart elles så blir flytoto for det året du valgte i det området du var ståande på.

Her kjem døme på flyfoto frå ulike år for Leirvik på Stord.

Biletet viser historisk flyfoto frå 1969 over Leirvik på Stord.
Biletet viser historisk flyfoto frå 1969 over Leirvik på Stord.
BIletet viser Leirvik på Stord frå 1997.
BIletet viser Leirvik på Stord frå 1997.
Biletet viser flyfoto for Leirvik på Stord for 2003.
Biletet viser flyfoto for Leirvik på Stord for 2003.
Biletet viser flyfoto for Leirvik på Stord frå 2021.
Biletet viser flyfoto for Leirvik på Stord frå 2021.
Publisert 18.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål