Måle lengde og areal

Det er to måtar du kan måle lengde og areal i Fylkesatlas.

  1. Klikk i kart og bruk verktøy på treff-boksen
  2. Teikne linje eller flate (polygon) med teikne verktøy (blyant)

Får å måle lengde må du klikke i kartet og få fram treff-boksen. Der er ei verktøylinje nedst. Vel verktøyet lengst til høgre. Venstreklikk i kartet for å få fram lengden. Dobbelklikk for å avslutte. Døme: Lengden i luftlinje frå Turtagrø til Fanaråkhytta på Sognefjellet.

Treffboks i Fylkesatlas med koordinater, høgde over havet, adresse, matrikkeladresse og 8 verktøyknapper. Lengst til høgre knapp for å måle lengde i kartet.
Bilete viser treffboks i Fylkesatlas. Verktøyet for måling av lengde er utheva. Foto: Fylkesatlas.
Kart med treffboks og ei målelinje frå Turtagrø til Fanaråkhytta.
Bilete viser eit kart der det blir målt luftlinje avstand frå Turtagrø til Fanaråkhytta. Foto: Fylkesatlas.

På same treffboks er det også eit verktøy for å måle areal. Venstreklik for å markere knekkpunkt til flaten og avslutt med dobbelklikk.

Treffboks med knapp for måling av areal utheva. Måling av areal for Fanaråkbreen.
Bilete viser eit kart over Fanaråkbreen og måling av areal funksjonen. Foto: Fylkesatlas.

Du kan også måle lengde og areal når du teikner linjer og flater med teikneverktøyet. Då må du velje blyanten og om du skal teikne linje eller flate. Du må også hake av for at du skal vise målt lengde eller areal i kartet. Venstreklikk for å lage knekkpunkt og dobbeltklikk for å avslutte.

Kart med ei teikna linje frå Turtagrø til Fanaråkhytta. Stolpe til venstre for kartet med 12 verktøyknappar. Knapp nummer sju fra toppen er ein blyant - teikneverktøy. Høgre meny med skjema for å teikne punkt, linje og flate med ei rekke innstillingar.
BIlete viser eit kart der det er teikna ein linje frå Turtagrø til Fanaråkhytta med teikneverktøy. Foto: Fylkesatlas.
Kart med ei teikna areal over Fanaråkbreen. Stolpe til venstre for kartet med 12 verktøyknappar. Knapp nummer sju fra toppen er ein blyant - teikneverktøy. Høgre meny med skjema for å teikne punkt, linje og flate med ei rekke innstillingar.
Biletet viser eit kart over Fanaråkbreen der det er teikna inn ei flate over og ein får vist areal i kliometer. Foto: Fylkesatlas.

 

Publisert 26.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål