Kombinere flyfoto og kartdata

I Fylkesatlas kan du kombinere flyfoto med andre karttema.

Slå på Norge i bilder under bakgrunnskart. Zoom inn til dit du vil sjå på nærare detaljar. Skru på aktuelle temadata.

Her er eit døme frå Måløy der flyfoto er kombinert med vann-tema, veg, høgdekoter og stadnamn. Desse ligg under kategorien 'Basis kartdata'.

Biletet viser eit kart med flyfoto og  karttema oppå for Måløy sentrum.
Biletet viser eit kart med flyfoto og karttema oppå for Måløy sentrum.
Publisert 25.10.2022

Kontakt oss

Tone Reinsnos Knutsen
Seniorrådgjevar kart/gis
Statsforvaltaren i Vestland

Tilbakemeldingar og spørsmål